Våra danser

Välkommen på dans tillsammans med oss!

Dansen börjar kl.19.30 och håller på till 23.30. 

30.10.2021 på Solbacka till Greta o Birger

13.11.2021 på Valborg till Edwings

11.12.2021 på Breidablick till Lelle och pojkarna

5.1.2022 på Breidablick till Conny Henrix Trettondagsaftonsdans. Mer information kommer.